E-Bülten : Ocak - Mart 2018

Bu bülteni düzgün görüntüleyemiyorsanız online versiyonu için tıklayın
NİSAN'18
MOR ÇATI BÜLTEN
8 Mart 2018 basın açıklamamız

Feminist Mücadeleden Vazgeçmiyoruz, Kadın Dayanışmasıyla Güçleniyoruz

Kadınlar bundan 31 yıl önce “Dayağa Karşı Dayanışma Kampanyası” başlatarak erkek egemenliğine ve şiddetine karşı “artık yeter” diyerek feminist mücadeleyi sokaklara taşıdılar. Kampanya, kadınların güçlenebilmesinin dayanışma ile mümkün olduğunu göstermesi açısından çok önemliydi. Kadın sığınağı açma düşüncesi işte bu kampanya sürecinde oluştu ve dayanışmayı kurmanın yollarından biri olarak Mor Çatı kuruldu.

Yolu Mor Çatı’dan geçmiş kadınlar olarak geriye dönüp baktığımızda güçlendiğimizi görüyorsak, direnişi, umudu feminizmde aramış olmamız sayesinde olduğunu biliyoruz. Erkek egemen dünya biz kadınları birbirine düşürmekten, ayrıştırmaktan ve bize güçsüz olduğumuzu düşündürmekten güç alırken, zor zamanlarda feminizm bizlere başka bir yol olduğunu göstererek kılavuzumuz oldu. Bizler de Mor Çatı’da kadınların birbirini yargılamadan dinlediği, birbiri yerine karar almaya çalışmadığı bir dayanışma kurduk. Hepimizin, her kadının birbirinden farklı olduğunu akılda tutarak birbirimiz üzerinde iktidar kurmamaya çalıştık. Ne kurtarıcı olduk ne kurtulan. Ne yardım ettik ne yardım aldık. Kadın dayanışması ile güçlenmeyi, birbirimizden öğrenmeyi, engellerin üstesinden gelmeyi yeğledik.

Feminist ilkelerle dayanışma gösterdiğimiz kadın ve çocukların maruz kaldıkları şiddete direndiklerini ve hayatta kaldıklarını görüyoruz. Bu gücü görmek ve ortaya çıkarmak, erkek şiddetinin kaynağında yatan toplumsal cinsiyet eşitsizliğini gözler önüne sermek en büyük gayretimiz. Kadınlar güçsüz veya zayıf olduğu için değil ayrımcılığa maruz bırakıldıkları için erkek şiddetine uğruyorlar. Cinsiyetimiz, hayat tarzlarımız, aidiyetlerimiz, cinselliğimizden ötürü ayrımcılığa maruz kalmayı kabul etmiyor ve mücadelemizi sürdürüyoruz.

Geçtiğimiz yıldan bu yana feminist hareketin elde ettiği kazanımlara göz dikilmeye devam edildi. Kadın örgütlerini kapatarak kadınların mücadelesini engellemeye, kadınları korkuyla sindirmeye çalıştılar. Buna rağmen bizler kadın dayanışmasını kurmanın yollarını aramaya, bulmaya devam ediyoruz. Mor Çatı olarak kazanımlarımıza sahip çıkmak ve kadın dayanışmasını yükseltmek için 8 Mart’ta sokaklarda buluşuyoruz. Başka bir dünya hayalini gerçekleştirmenin feminizmle mümkün olduğunu biliyoruz!

 
 
2017 Yılı Faaliyet Raporumuz Yayınlandı!

Mor Çatı Dayanışma Merkezi’ne 2017 yılı Ocak-Aralık ayları arasında başvuran 1001 kadın ve çocukla yürütülen çalışma boyunca 2314 görüşme yapıldı. Mor Çatı’dan destek alan 1001 kişiden 711’inin yaş bilgisine erişebildik. Buna göre başvuranların yaşları 0 ile 77 arasında değişmektedir. Mor Çatı’ya en çok 25-34 yaş aralığındaki kadınlar başvurdu. Başvuruların 45’i çocuktu.

Yapılan görüşmelerde, medeni durumuna ilişkin bilgi alabildiğimiz 658 kadından 405’i resmi nikahlıydı, 29’u ise dini nikahlıydı. 115 kadın evlenmemiş olduğunu, 100 kadın ise boşanmış olduğunu belirtti.

Yapılan görüşmelerin 1026’sından şiddet uygulayana dair bilgi alınabildi. Şiddet uygulayanların büyük bir bölümü koca, eski koca, partner, eski partner, nişanlı/sözlü, baba gibi kadın ve çocukların yakından tanıdığı, bildiği, güvendiği kişilerdi. 2017 yılında da kadınlar en çok kocaları tarafından şiddete maruz bırakıldı. 491 kadın kocasından şiddet gördüğüne dair bilgi verdi. Ancak çoğu durumda kadınlar sadece kocaları tarafından değil kocanın akrabası, kadının akrabası, çocuğu, babası ve erkek arkadaşları tarafından da çoklu şiddete maruz bırakıldılar.

Faaliyet raporunun tamamına buradan erişebilirsiniz.

 
 
Adalet Bakanlığı Gündem Değiştirmesin, Cinsel Suçlar Konusunda Politika Geliştirsin

Bugüne kadar kadın hareketinin cinsel suçlarla mücadeleye dair etkili politika geliştirme önerilerine sırt çeviren kamu otoriteleri, ne zaman toplumu rahatsız eden bir cinsel şiddet, çocuk istismarı olayı basına yansısa, uygulama sorunlarını görmek ve bunları ortadan kaldırmak yerine en kolay yolu seçerek çözümden uzak ezberleri tekrarlıyor. Bakanlıkların cebinden çıkan hazır basın açıklamaları hadım, en ağır ceza ve idam gibi insan haklarını yok sayan söylemlerden ibaret oluyor. Bu kez bunlara ek olarak cinsel istismar ile “zina” hakkında düzenleme yapılacağı söylenerek cinsel suç ile evlilik bağı olmayan kişiler arasındaki rızaya dayalı cinsellik aynı kefeye konuluyor. Acil önlem almanın yolu konuyu bu şekilde bulandırmaktan değil, öncelikle kadınlar ve çocukları merkeze alan bir sistem kurmaktan ve adalete erişimleri önündeki mevcut engelleri kaldırmaktan geçer.

Cinsel istismar tartışmalarına cevaben 23 Şubat tarihinde yayınladığımız basın açıklamasının tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

 
 
8 Mart Feminist Gece Yürüyüşündeydik!

Bu yıl 16. Feminist Gece Yürüyüşü’nde kırk bini aşkın kadın ve trans İstiklal Caddesi’ni “Hayatımız Mücadelemiz İsyanımız Feminizm” diyerek doldurduk. “Yaşasın Feminist Mücadelemiz”, “Boşanmayı engellemek isteyen evlilik kurumunu kaldırsın”, “Cinselliğim suç değil”, “Aşk heteroseksizm dinlemez”, “Diyanet, müftü, ilahiyatçı her yerde! Eşitlik-özgürlük nerede?” dövizlerinin de aralarında olduğu yüzlerce dövizle kadınlar ve translar taleplerini dile getirdi. 9 Mart sabahı New York Times gazetesinin manşetine fotoğraf olan yürüyüşün basın açıklamasından bir parça:

“Artık yeter demek çok yersiz. Çokça zamandır yeter. En baştan beri yeter. Biz bugün burada bu düzene seslenmek için değil, bu düzene karşı bir yol önerdiğimiz için toplandık. Bizi korkuyla, şiddetle, savaşla, tatlı dille, aile masalıyla terbiye etmeye çalışan düzene feminizmle direniyoruz, mücadele ediyoruz, isyan ediyoruz. Bizler başka bir dünyayı hayal etmekle başladık, kurmanın birlikte, dayanışmayla mümkün olacağını biliyoruz. Yaşasın feminizm, yaşasın feminist mücadele!”

 
 
Mor Çatı Gönüllüsü Olmak İsteyen Kadınlarla Atölyemiz

Mor Çatı kuruluşundan itibaren gücünü gönüllü destekçilerinden alan bir kadın örgütü oldu. Yeni gönüllülerin katılımıyla dayanışma ağını genişletti, elde ettiği bilgiyi ve deneyimleri başka kadınlarla paylaşarak güçlenmeye devam etti.

Mor Çatı gönüllüsü olmak isteyen kadınlarla bir araya geldiğimiz gönüllü atölyemizi 10-11 Şubat 2018 tarihlerinde Feminist Mekan’da gerçekleştirdik. Daha önce “Toplumsal Cinsiyet”, “Neden Feminizm” ve “Hak İhlalleri ve Kazanımlar” konulu Mor Buluşmalara katılan 21 kadınla bir araya geldiğimiz atölyenin ilk gününde, kadına yönelik erkek şiddetine yaklaşımımızı ve kadın bakış açısıyla psikolojik ve hukuki destek, Mor Çatı’nın yapısı, kaynakları ve gönüllülük üzerine konuştuk. İkinci gün ise Mor Çatı’nın dayanışma merkezinde ve sığınağında erkek şiddetine karşı kadın dayanışmasını nasıl kurduğumuzu, kadınlar ve çocuklarla birlikte güçlenmek için hangi ilkelerle çalıştığımızı aktardık. Şiddete maruz kalan kadınlara destek veren Mor Çatı gönüllülerinin yıllar içerisinde edindiği deneyim doğrultusunda erkek şiddetine karşı dayanışma kurarken sınır koyma ve kendimizi koruma yöntemleri üzerine konuşarak atölyemizi sonlandırdık.

 
 
Karşılaşmalar Video Serisine Konuk Olduk

Kadının İnsan Hakları - Yeni Çözümler Derneği tarafından hazırlanan, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile toplumsal cinsiyet eşitliğinin kesişme noktalarının ele alındığı aylık sohbetlerin Mart ayı konuğu olduk ve Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadele için yapılması gerekenler hakkında konuştuk.

Videoyu buradan izleyebilirsiniz.

 
 
Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Hak Temelli İzleme Eğitimi’ne Katıldık

Cinsel Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından yürütülen “Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi” kapsamında 13-14-15 Mart 2018 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Hak Temelli İzleme Eğitimi”ne katıldık. Kadına yönelik şiddet alanında izleme ve değerlendirme faaliyetlerimize katkıda bulunacağını düşündüğümüz bu eğitim kapsamında, toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine temel kavramlar, “kadının insan hakları” kavramı, toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde ulusal ve uluslararası mevzuat, izleme ve hak temelli izlemenin temel kavramları, izlemenin biçimleri, norm ve standartları, toplumsal cinsiyete duyarlı veri elde etme ve kadın erkek eşitsizliğini görünür kılma üzerine bilgiler paylaşıldı. İŞKUR, SGK, ŞÖNİM, MEB, belediyeler gibi kadına yönelik şiddetle mücadelede sorumluluğu bulunan pek çok kamu kurumunun yanı sıra sivil toplum örgütlerinin de katıldığı eğitim dizisi 15-16-17 Mayıs'ta İstanbul’da gerçekleştirilecek Haritalama raporlarının sunumuyla sonlandırılacak.

 
 
Sivil Düşün Gönüllülük Danışma Toplantısına Katıldık
Sivil Düşün AB Programı tarafından 14 Şubat’ta Ankara’da düzenlenen STK’larda gönüllü yönetimine ilişkin çalışmaları konu alan danışma toplantısına aralarında Kadın Dayanışma Vakfı’nın da olduğu 17 sivil toplum örgütüyle birlikte katıldık. Sivil Düşün’ün Nisan ayı içinde düzenlemeyi planladığı forumun ön hazırlık toplantısı niteliğinde olan bu buluşmada, gönüllülüğe ilişkin güncel tartışmalar yapıldı, kuruluşların gönüllü politikaları ve gönüllülük ilkelerine ilişkin bilgi, deneyim ve fikir paylaşımında bulunuldu.
 
 
Kamu Denetçiliği Kurumu Çalıştayı’nda Katılımcılığın Önemini Vurguladık
Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kadına ve çocuğa yönelik şiddete ilişkin özel rapor çalışması kapsamında düzenlediği çalıştaya katıldık. 19 Şubat 2018 tarihinde düzenlenen çalıştayda 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamındaki erkek şiddetine karşı önleyici ve koruyucu tedbirlerin uygulanmasından sorumlu tüm kamu paydaşlarıyla bir araya gelme, bu birimlerin mevcut çalışmalarını onlardan dinleme şansımız oldu. Toplantıda erkek şiddetine kaynaklık eden kadın-erkek eşitsizliğinin ve kadınlara yönelik ayrımcılığın sonlandırılması için tedbirlerin vaka temelli uygulanabilmesi için özen gösterilmesi gerektiğinin altını çizdik, önleyici kamu faaliyetlerinin artırılması, ulusal ve il eylem planlarının oluşturulması ve uygulanmasının önemini vurguladık. Erkek şiddetiyle mücadele mekanizmalarındaki kronikleşmiş sorunların büyük kısmının kadınlar ve çocuklar şiddete karşı yasal haklarından yararlanmak istediklerinde ortaya çıktığı gerçeğinin bu rapora kaydedilmesi gerektiği sivil toplum paydaşları tarafından sıkça dile getirildi. Çalıştay sonrasında kadın örgütlerinin bu rapora katkısını artırabilmek adına hem Mor Çatı’nın yayınları hem de kadın örgütlerinin İstanbul Sözleşmesi Türkiye İzleme Platformu çatısı altında birlikte hazırladığı İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasının değerlendirildiği Gölge Raporu Kamu Denetçiliği Kurumu’yla paylaştık ve kadın örgütlerinin, sahada çalışan personelin ve kurumlardan hizmet alan kadın ve çocukların deneyimlerinin bu rapora kaynaklık etmesi için yöntemler geliştirilmesi talebimizi burada bir kez daha ilettik.
 
 
Kadına Yönelik Erkek Şiddetini Önlemek için 50 Acil Önlem
İstanbul Sözleşmesi Türkiye İzleme Platformu çatısı altında hazırlanmasına katkı sunduğumuz ve erkek şiddetiyle mücadele mekanizmalarını ve devlet politikalarını değerlendirdiğimiz Gölge Raporu Eylül 2017’de GREVIO komitesiyle paylaşmıştık. 8 Mart öncesinde kamu kurumlarını acilen sorumluluk almaya davet ederek Gölge Raporu ulusal ve yerel basınla, sivil toplum örgütleri, kadın örgütlenmeleri ve devlet kurumlarıyla bir kez daha paylaştık. Mevcut uygulamaların iyileştirilmesi ve etkili politikalar üretilmesi için yapılması gerekenleri ve raporda öne çıkan önerilerimizi ise “Kadına Yönelik Erkek Şiddetini Önlemek için 50 Acil Önlem” başlığı altında derledik, buradan ulaşabilirsiniz.
 
 
Birleşik Metal-iş Sendikası “Kadın Atölyesi”ndeydik

21 Mart 2018 tarihinde Birleşik Metal-iş Sendikası tarafından, sendika üyesi kadınlar için düzenlenen, “Kadın Atölyesi”ne katıldık. Yaklaşık 25 kadının katılımcı olduğu atölyede Mor Çatı dayanışma merkezi ve sığınak çalışmalarını, çalışma yöntemlerimizi paylaştık. Kadına yönelik erkek şiddeti tanımını ve şiddetin türlerini katılımcı kadınların deneyimleri ve verdikleri örnekler üzerinden konuşup tartıştık. Mevcut hukuki uygulamalar, şiddetin kadınlar üzerindeki etkileri, şiddetten kurtulmak için neler yapılabileceği üzerine bilgi ve deneyimlerimizi paylaştık.

 
 
Gıda Mühendisi Kadınlarla Buluştuk!

Mor Çatı gönüllüleri olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında konuya ilgili kurum ve kuruluşların davetlerine katılmaya çalıştık.

Gıda Mühendisleri Odası’ndan kadınlarla 10 Mart Cumartesi günü bir araya gelerek kadına yönelik erkek şiddeti, baş etme yöntemlerimiz, kendi deneyimlerimiz ve toplumsal eşitsizlik üzerine söyleşi yaptık. Yaklaşık 20 kişinin katılımıyla yapılan söyleşide, kadınlar olarak toplumda yaşadığımız birçok ayrımcılığı mühendislik mesleği özelinde ayrıca konuşmaya çalıştık.

Bu gibi etkinliklerin mühendis kadınların kadın çalışmaları konusunda ilgisini artırdığına ilişkin geri bildirimler aldık. Çalışmaların devam etmesi ve tekrar görüşmek hepimizin ortak dileğiydi.

 
 
Mor Çatı’ya destek olmak için neler yapabilirsiniz?
 
Bizimle iletişime geçmek için lütfen morcati@morcati.org.tr adresini kullanın, bu maili cevaplamayın.

www.morcati.org.tr | İletişim | Twitter

Bülten listesinden çıkmak için tıklayın